Bądź aktywny intelektualnie w ochronie swoich praw

Niestety przeważająca większość ludzi jest jedynie biernymi konsumentami i nie chcą uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji we wspólnocie mieszkaniowej. Skąd taka niezrozumiała postawa i dlaczego tak się dzieje?

Niestety przeważająca większość ludzi jest jedynie biernymi konsumentami, a przed podjęciem ważnych decyzji kierujemy się przede wszystkim czyjąś wiedzą i zasłyszanymi informacjami (plotki, rozmowy, teksty pisane). W większości także działamy instynktownie i zachowawczo, szukając pomocy dopiero wtedy, gdy pojawi się realny problem. Wreszcie też oceniamy sytuację patrząc na dany problem przez pryzmat kosztów, przyjmując domyślnie, że koszty zapewne nie będą niskie.

W takim modelu podjęcie decyzji jest utrudnione, powolne, stresujące i kończy się różnie. Czujemy się niepewnie. Niektórzy popadają w apatię i paraliż decyzyjny, który trwać może bardzo długo. Tylko nieliczni zachowują w takich sytuacjach trzeźwość umysłu i tzw. zimną krew.

Najczęściej tak właśnie wygląda sytuacja, gdy chodzi o naszą własność, czyli mieszkanie, które posiadamy będąc we wspólnocie mieszkaniowej. Wiele osób całkowicie błędnie postrzega wspólnotę jako jakiś zewnętrzny twór, instytucję, która działa niekoniecznie z korzyścią dla nas, a już na pewno że działa nie w naszym, tylko w czyimś interesie. Takie osoby wychodzą z założenia, że w takim razie ktoś inny zajmie się sprawami wspólnoty, bo przecież za to ktoś na pewno otrzymuje wynagrodzenie z budżetu wspólnoty.

To nieprawidłowy sposób myślenia. Bowiem wspólnota to ogół właścicieli. To oni mają prawo decydowania i kierowania sprawami dotyczącymi prywatnej własności. Wszelkie organy tj. zarząd, czy działający na zlecenie zarządca są po to, by wspierać i pomagać właścicielom lokali, reprezentować ich interesy.

Wszelkie decyzje dotyczące naszej własności najlepiej jest podejmować w gronie osób posiadających dużą wiedzę specjalistyczną (eksperci z danej branży, prawnicy), jak też osób posiadających duże doświadczenie życiowe. Rozmowa z kimś takim zawsze przynosi wartości dodane, nastawia pozytywnie, uwidacznia szereg możliwości, otwiera umysł na wiele opcji. Stosunkowo szybko dostrzegamy rozwiązanie naszego problemu. Lepiej przyjmujemy i akceptujemy stan rzeczy, nawet gdyby okazało się, że sytuacja jest dla nas niekorzystna lub częściowo niekorzystna.

autor: adwokat Sebastian Kamiński