Potrzebny audyt w Twojej wspólnocie?

Zadzwoń do nas. Pracownicy naszej kancelarii służą radą i wsparciem we wszelkich sprawach dotyczących wspólnot mieszkaniowych i problemach związanych z zarządcami budynków wielolokalowych.

Skontaktuj się z nami

W jakim celu przeprowadza się audyt wspólnoty?

Audyt wspólnoty jest elementem dodatkowej kontroli działalności wspólnoty mieszkaniowej pod względem formalnym i organizacyjnym, prawnym, podatkowym, księgowym. Dokonywany jest on w interesie i na rzecz właścicieli lokali. Audyt taki bada zgodność funkcjonowania wspólnoty z jej celami, uchwałami, obowiązującymi przepisami prawa i normami. 
Audyt jako oficjalny dokument, może być użyty
- na potrzeby wewnętrzne wspólnoty (do celów własnych);
- w postępowaniu karnym - już w postępowaniu przygotowawczym toczącym się w prokuraturze (o oszustwo lub np. z art. 296 § 1 Kodeksu karnego i art. 303 § 1 - 2 Kodeksu karnego, a później także w postępowaniu przed sądem karnym;
- w postępowaniu sądowym z powództwa cywilnego np. o odszkodowanie.
- w postępowaniu karno-skarbowym.

Cele audytu:

Celem audytu jest: 
- sprawdzanie stanu wspólnoty
- sprawdzenie stanu posiadania dokumentacji i jej kompletności
- sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i prawnym
- analiza umowy pod kątem zakresu obowiązków zarządcy
- analiza niezbędnych uchwał wspólnoty
- weryfikacja prawidłowości sprawozdań finansowych
- badanie  wypełniania obowiązków przez zarządcę nieruchomości ale także  członków zarządu wspólnoty
- zweryfikowanie, czy przestrzegane są prawa członków wspólnoty, 
- zweryfikowanie prawidłowości rozliczeń i efektywności wydatkowania środków finansowych, 
- zweryfikowanie prawidłowości zarządzania majątkiem wspólnoty,
- weryfikacja czy dokonywano wymaganych przeglądów
- wykrycie ewentualnych nadużyć
- uświadomienie nieaktywnym właścicielom lokali, jak wygląda rzeczywista sytuacja we wspólnocie,
- zatrzymanie procederu oszukiwania właścicieli i wyzysku na majątku właścicieli lokali,
- odsunięcie nieuczciwych osób i pozbawienie ich sprawowanych funkcji,
- odzyskanie płynności finansowej we wspólnocie, jeśli była ona zagrożona.
Sporządzenie audytu da odpowiedź na pytania - czy i jeżeli tak, to jakie nieprawidłowości występują we wspólnocie, jak ze swoich obowiązków wywiązuje się zarząd i zarządca. Na ogół zawiera on wskazówki, jakie działania podjąć, by wspólnota funkcjonowała prawidłowo.

Jakie są korzyści z przeprowadzenia audytu?

Korzyści z przeprowadzonego we wspólnocie audytu jest wiele, ale głównie są to: 
- doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem i pozbawienie nieuczciwego zarządcy lub zarządu bezprawnych dochodów,
- pozyskanie informacji o stanie wspólnoty, 
- uzyskanie wniosków końcowych umożliwiających usprawnienie działania wspólnoty, 
- identyfikacja ryzyka i uniknięcie ewentualnych problemów w przyszłości, 
- możliwość obniżenia opłat i kosztów wszystkim właścicielom lokali
- wskazanie pól, na których możliwe jest wprowadzenie oszczędniejszego gospodarowania środkami finansowymi i procesu zarządzania.
Już samo wdrożenie procedury sprawdzania wspólnoty przez ekspertów z tej dziedziny powoduje, że zarządca czuje się sprawdzany na wielu polach, obserwowany. W wielu przypadkach wszczęcie procedury audytu doprowadziło do tego, że po latach uzupełniane są braki w dokumentacji, porządkowane formalne kwestie, które dotychczas zarządca zaniedbał. 
Czynności sprawdzające kończą się sporządzeniem oficjalnego dokumentu - audytu. Jest to rodzaj raportu z kontroli. Zatem wspólnota lub jej członkowie mogą się powoływać na ustalenia nim poczynione. Często, to jedyny dokument stwierdzający nieprawidłowości we wspólnocie.
Sporządzenie audytu da odpowiedź na pytania - czy i jeżeli tak, to jakie nieprawidłowości występują we wspólnocie, jak ze swoich obowiązków wywiązuje się zarząd i zarządca. Na ogół zawiera on wskazówki, jakie działania podjąć, by wspólnota funkcjonowała prawidłowo.
Mało tego, bardzo często po kilku lub nawet kilkunastu latach wspólnota nadal może czerpać informacje z przeprowadzonego przed laty audytu. W przypadku jednej ze wspólnot, której świadczyliśmy usługi, zarządca po latach powoływał się na dokumenty (jak się później okazało sfabrykowane), których istnienia nie stwierdziliśmy w czasie dokonywania audytu. 

Kto wykonuje audyty we wspólnocie mieszkaniowej?

Audyt we wspólnocie może zlecić pojedynczy właściciel lokalu, kilku właścicieli lub też cała wspólnota. Audyt taki w sposób właściwy może wykonać wyłącznie podmiot lub osoba z dużym doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami, ekspert od wspólnot mieszkaniowych z wieloletnią praktyką. Najczęściej jest to co najmniej dwu lub trzyosobowy zespół ekspertów różnej specjalizacji. Z całą pewnością podmiot lub osoby przeprowadzające audyt powinny mieć dużą wiedzę z zakresu prawa, jak i zarządzania nieruchomościami. Prawidłowo przeprowadzony audyt powinien wskazać wszystkie najistotniejsze nieprawidłowości i dać odpowiedź na wiele pytań.

Jaki jest koszt audytu we wspólnocie?

Koszt przeprowadzenia czynności kontrolnych we wspólnocie jest zależny od wielkości wspólnoty mieszkaniowej, ale i rodzaju problemów występujących we wspólnocie. W mniejszych wspólnotach koszt audytu może wynosić od 1.500 zł netto. W dużych wspólnotach będzie to koszt z całą pewnością wyższy. Koszt taki jest ustalany po zebraniu informacji i analizie sytuacji danej wspólnoty mieszkaniowej i problemów z jakimi zmagają się właściciele lokali.
Choć koszt taki nie jest małym wydatkiem, trzeba wziąć pod uwagę, że na ogół składa się na niego wielu właścicieli lokali. Korzyści dostrzega się jednak później, gdy dokona się niezbędnych zmian i gdy wspólnota już funkcjonuje prawidłowo.

Zawyżanie kosztów usług i wartości materiałów, kreatywna księgowość, zlecanie usług zaprzyjaźnionym firmom, niegospodarność na szkodę właścicieli, nieuzasadnione i zbyt częste podwyżki opłat, brak dbałości o wdrażanie oszczędności - to dla wspólnot i właścicieli lokali wymierne i dotkliwe straty - rzędu najczęściej kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.
Wykonanie audytu pozwala zaoszczędzić lub uniknąć tych strat.

Z informacji pozyskanych dotychczas od naszych klientów wynika, że najprawdopodobniej audyt przez nas oferowany jest jednym z najbardziej kompleksowych i profesjonalnie wykonanych z dostępnych na rynku.

WARIANTY AUDYTU

W każdym przypadku koszt ustalany jest indywidualnie. Poniżej zobrazowane są stawki bazowe dwóch głównych wariantów takiej usług​i

Audyt PODSTAWOWY Audyt pełny
Przeprowadzany całkowicie zdalnie
Przeprowadzany na miejscu
Oficjalna procedura kontroli​ we wspólnocie
Ogólna analiza i diagnoza obecnego stanu wspólnoty
Sprawdzenie stanu posiadania dokumentacji i kompletności
Sprawdzenie dokumentów pod wzgl. formalnym i prawnym
Analiza umowy pod kątem zakresu obowiązków zarządcy  
Analiza niezbędnych uchwał wspólnoty
Weryfikacja prawidłowości sprawozdań finansowych
Weryfikacja czy dokonywano wymaganych przeglądów
Weryfikacja faktur (wydatki)
Skrócony raport z analizy w formie elektronicznej z wnioskami
Pisemny raport z czynności wraz z opinią o stanie wspólnoty, rzetelności prowadzenia jej spraw i dokumentacji, gospodarowania środkami finansowymi
ZAMÓW AUDYT ZAMÓW AUDYT

e-porada - porada prawna online

Bezpłatna analiza stanu faktycznego i przesłanych dokumentów(*)

Konsultacja prawna w formie porady online, której potrzebujesz, przesłana na Twój adres e-mail 
Pomoc prawna bez wychodzenia z domu lub gdy przebywasz za granicą. To możliwe i proste!

Szybka porada prawna

*nie dotyczy dokumentów wielostronicowych o rozbudowanej treści i skomplikowanej formie

ZAPYTANIE O WYCENĘ USŁUGI AUDYTU

Wypełnij formularz wstępny jeśli jesteś zainteresowany wykonaniem przez nas audytu Twojej wspólnoty mieszkaniowej. Audyt pełny to bardzo rozbudowany raport o stanie wspólnoty i działaniach zarządcy. Wymaga więc dokładnego sprecyzowania zakresu i faktycznych potrzeb. Wycena jest wykonywana całkowicie zdalnie i bezpłatnie. Wykonujemy ją w oparciu o wprowadzone przez Ciebie informacje.
To najszybsza i najprostsza forma zweryfikowania przez eksperta co dzieje się w Twojej wspólnocie. 
Po przesłaniu formularza otrzymasz dalsze informacje i wskazówki oraz naszą ofertę. 
Wypełnienie formularza nie wiąże się z zawarciem żadnej umowy.

Prześlij plik
FileExample.pdf

Maks. rozmiar pliku: 10 MB. Maksymalna ilość załączników to 10

Dziękujemy za wysłanie wiadomości
Niestety coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie

* - pole wymagane

Klauzula informacyjna

Zmiana deklaracji zgód i prawo do ich odwołania

fundusze UE
flaga RP
flaga UE